Sufism: profeternas väg

Utdrag ur Sufism and Knowledge 1 föreläsningsserie

"I det gudomliga kungariket, är bara hjärtats hemlighet relevant."


Vad är essensen i profeternas läror, hur är detta relaterat till sufism, och vad är dess relevans idag? Om vi ser objektivt och med uppriktighet på de heliga profeternas liv och lära, kommer det att bli mycket tydligt att deras liv var ägnat åt att meddela och dela med andra av deras unika upptäckt. Den metod med vilken de hade kommit fram till upptäckten var inte på grund av vad andra hade sagt före dem, eller för att de fruktade eller hade förtroende för någon. I stället hade de en medfödd omättlig drivkraft till att "veta" vilket inte kunde uppfyllas förutom genom personliga erfarenheter.

Efter att till exempel Buddha hade sett lidande, lämnade han sitt liv som en prins och gick ombord på vägen mot att upptäcka orsaken till lidande och hur man kan frigöras från det. Han slutade inte förrän han hade upptäckt svaret.

Abraham upptäckt var att man måste förstöra alla avgudar, så man kan känna och underkasta sig till en Gud. Det är genom denna kunskap och underkastelse som man kan frigöras från alla tillbehör och begär.

Moses sa: genom att följa de tio budorden, behärskas jordiska begär och impulser, och man kan leva i fred och lugn, vilket kommer att resultera i att vistas med fred och lugn i det utlovade landet.

Jesus sa: du måste frigöra dig från alla dina förvärvade jordiska egenskaper innan du kan stiga in i himmelriket. Han ropade ett barn till sig och sa: såvida du inte har blivit lik detta barn, kommer du aldrig in i himmelriket.

Och Muhammed gav instruktioner om hur man kan lära känna sitt sanna jag. Han sa:

"Den som har lärt känt sitt sanna jag har lärt känt Gud".


I grund och botten är detta vad alla profeters budskap har varit genom tiden: lär känna dig själv. Lär känna att den "existens" som är evig och inte begränsad till kroppen, till begär och alla gärningar och reaktioner som sker kontinuerligt. Profeterna vänder sig inte till de faktorerna som utgör diverse organ inklusive hjärnan, minnet och sinnena. De vänder sig inte till beteenden inlärda genom diverse socialiserings processer. De vänder sig till "existensen" som har funnits ända sedan barnet föddes, och fortsatte vara konstant genom de förändringar som barnet genomgick tills den nått vuxen ålder. Allt förändrades -kroppen, idéer, förebilder, tankar, mål, etc. - men "existensen" kallade "jag" förblev alltid konstant.

Sufism är en disciplin, en metod och ett sätt som lär människor hur man kan upptäcka och utveckla sitt sanna jag, "jag". Lära känna "existensen" som är din sanna identitet, din existens ditt varandes? källa, kunskapens källa, så att du kan leva i fred och balans. Sufism är den metoden genom vilken profeterna uppnådde kunskap om Gud, och sitt sanna jag.


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism and Knowledge (Washington, D.C.: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1997), 18-19.