Fasta

Fasta är en av islams sekundära principer (Furoo-ed-Din). Den heliga Koranen nämner följande verser om fasta och Ramadan:

"För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt."(2:185)

"Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud."(2:183)

Ramadan är månaden av rening, självdisciplin och hängivenhet för hågkomsten av Gud. Det är en månad under vilken Koranen uppenbarades av Gud till profeten Muhammed (frid och välsignelse vare med honom).

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, den sufimästaren i MTO Shah Maghsoudi® skola för islamisk sufism, har belyst Ramadans andliga betydelse och fastans verklighet i sina läror. Ordet "Ramada" ( رَمَضَ) betyder ett land förtorkat med intensiv värme och torka, ett land som är så torr i sin extrema törst att dess yta är uppsprucken, och delar av ytan börjar bukta upp i ändarna som skapar skålliknande former. Ytan har nästan lossnat från marken, vänd mot himlen och väntar på det rena och livgivande regnet för att släcka sin törst.

Detta motsvarar den uppriktiga sanningssökarens kropp och själs längtan under månaden Ramadan. I sin törst och längtan undviker och vänder sökaren sin rygg mot jordiska nöjen. I sin ensamhet, vänder han sig mot livets källa i sitt hjärta, i väntan på flödet av kunskap och kärlek från sitt hjärta.

Fasta kallas på arabiska "Sawm". Ordet "Sawm" betyder "jejunum". Den kallades så eftersom jejunum är en del av tunntarmen som inte behåller någon mat i sig och man har funnit att den är utan innehåll efter döden. Därför är det rent och tomt från avfall. Roten till ordet "jejunum" kommer från det latinska ordet "jejunus", som betyder tom.

Den person som fastar kallad (Sau'em) representerar den som går igenom reningsprocessen. Genom att avstå från mat, dryck och andra cellulära nöjen under dagtid och genom att undvika önskningar, negativa tankar, hätskhet, dåliga egenskaper och alla onödiga ord och handlingar renar han hela sitt system.

Rening av alla aspekter av vår existens dvs rensning av fysiska, mentala, emotionella och andliga nivåer skapar den nödvändiga balans och harmonin för att ansluta till det väsentliga i existensen genom livets källa inom oss. Detta är när den älskades kärlek tänds i våra hjärtan.1

Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Pir Oveyssi skriver i boken Al-Rasa'el, i avhandlingen om rening och upplysning av hjärtats stadier 2 :

"Fasta i Shari'at (lagen) är att avstå från mat och dryck och fasta i Tarigh'at (vägen) är avstånd från sinnets illusioner, och fullständig hängivenhet till kärlek till Herren."

Genom att förstå fastans sanna innebörd blir det uppenbart att fasta inte bara är begränsad till den heliga månaden Ramadan. Sökaren vårdar erfarenheten av kärleken och lärdomen under månaden Ramadan, och använder den som riktlinjer för tillväxt och utveckling. Han eller hon ägnar sedan tre dagar per månad till fasta under hela året.


1-Angha, Salaheddin Ali Nader. Pleasant Hill, CA, September 1992. Lecture.
2-Angha, Shah Maghsoud Sadegh. Al-Rasa’el. Tehran:M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®,1975, Print.