Människan, en sann enhet i existensen

"Varje människa är en sann och mångsidig enhet i existensen."

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha


I över tre hundra år, dominerade föreställningen av "Newtoniska" bilder av universum vår uppfattning av det individuella och samhället. Newtons modell av universum återspeglar en maskin bestående av många delar. För att förstå hela maskinen och dess helhetsfunktion, föreslår han att man behöver avskilja delarna och analysera varje del i detaljer. Genom att sedan sätta samman allt, kan helheten bli förstått. Vi använder denna modell för att förstå vårt universum och oss själva. Vi skapade begränsningar och gränser i alla riktningar. Genom att bli reducerings experter, förlorade vi den stora bilden.

Nu när vi är i början av det nya millenniet, borde åtminstone vår tids vetenskap appliceras. Vi har nu blivit introducerade till kvantums syn av verkligheten, den subatomiska världen av relationer och förbindelser. Kvantum fysiken uppenbarade dessa osynliga förbindelser mellan delar som tidigare var tänkta att vara avskilda. Detta får oss att inser att rymden inte är tom och allting i universum är naturligt sammanhängande, men det är osynligt för individen i han/hennes begränsade stadium av existens.¹

Den nutida vetenskapen har nu börjat förstå helheten av människans tillvaro och hennes förbindelse till essensen av existens eller med andra ord, existensen. I begränsningar, fokuserar vi bara på den fysiska aspekten av vår existens och bortser det ändlösa, gränslösa dimensionen inom oss. Vi fokuserar inte på individen såsom en sann och omfattande enhet av existens. Fysikern från London University David Bohm påstår att "allting implicerar allting." Enligt Bohm, finns det en djupare nivå av verklighet och en underliggande enhet vilket vi inte är medvetna om. ²

Denna upptäckt är i enighet med det mest grundläggande Sufism lärorna: att det finns en underliggande verklighet och en oändlig aspekt av vår existens vilket är lika omfattande och obegränsat som existensen själv. Stanford neurofysiologisten Karl Pribram påstår: "mystikernas skrifter bevisar att de har upptäckt tekniker för att flytta bortom "utvecklings ordningen" för att skåda den sanna naturen av vår verklighet som människa." ³

Sufism förser vägkartan för att återupptäcka vår verklighet som en hel person, och inse enheten inombords.


1- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 155.
2- Ibid., 120.
3 Karl Pribram, interview in Omni, October, 1982, p.84