"Religion är en verklighet"

Den Heliga Koranen (51:6)


"Utövandet av religion begränsas ofta till människor som är med i olika religiösa samfund. Syftet med detta utövande varierar, men det brukar handla om rädsla för straff, hopp om belöning för goda handlingar, skuldkänslor, en önskan att få frid i själen eller har sociala och kulturella orsaker. Men det här är inte religionens verklighet." ¹

När man frågar de flesta människor: "Hur vet du att Gud verkligen finns?", svarar de oftast att de känner en inre förvissning om att Gud finns. Men hur mycket kan man lita på så kallade "känslor"? ²

En av Rumis berömda liknelser belyser detta:

I en mörk byggnad fanns en elefant. Några människor från Indien hade tagit den med sig för att visa upp den.

Många människor gick in i den mörka byggnaden för att se den.

Alla klappade den med händerna, eftersom det inte gick att se den i mörkret.

En av besökarna som klappade snabeln, sade: "Det här djuret är som ett avloppsrör."

För en annan som rörde vid djurets öra, verkade djuret vara en sorts fläkt.

Den som rörde vid benet, sade: "Jag tycker att elefanten har formen av en pelare."

Och den som rörde vid dess rygg, sade: "Den här elefanten är verkligen som en tron."

På samma sätt drog alla som rörde vid elefanten olika slutsatser beroende på vilken del av elefanten de rörde vid.

Det de sade stämde inte överens och var motsägelsefullt eftersom de rört vid olika ställen på elefanten. En person gav den smeknamnet efter "dal", den böjda bokstaven, och en annan efter den raka bokstaven "alif".

Om alla hade haft ett ljus i händerna, hade det inte funnits någon oenighet i deras samtal. ³

Okunnighetens slöja tas bort när kunskapens ljus visar verkligheten. Att inse sanningen inom sig, bortom sinnenas begränsningar, bortom toleransen av andra människors beteende, bortom utövningen av falska ritualer, bortom blind mental tro, och bortom tvivel och osäkerhet är vad sufismen handlar om.

Den heliga Koranen säger (51:6): "Religion är verklighet", en verklighet som behöver inses.

Sufism handlar om att upptäcka den här verkligheten. Det handlar om kunskapen om jaget som leder till kunskap om Gud.

Molana Salaheddin Ali Nader Angha, "Pir Oveyssi" beskriver religionens verklighet såhär:

"Ordet irfan fångar kärnan i sufismen. Irfan kommer från ordet marifa, som betyder kännedom. I det här sammanhanget betyder det självkännedom som leder till att man lär känna existensens verklighet och blir fylld av gudomlig kunskap eller mysterier. Det är profeternas väg. Det är därför som jag har definierat sufism som religionens verklighet." 4


1. Nader Angha, Sufism: A Bridge between Religions (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 15.
2. Ibid., 17.
3. Jalaleddin Rumi Mathnawi, book III: 1259-1268.
4. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 122.