Verkligheten om Jihad

Den verkliga andliga betydelsen av jihad skiljer sig från hur ordet jihad används ofta med en starkt negativ koppling. I motsats till dagens gemensamma övertygelse, är jihads religiösa plikt att utveckla de inre förmågorna och nå andlig uppstigning. Det saknar fullständigt strid, våld eller krigsliknande betydelse.

Härled från roten "j-h-d" betyder det "ansträngning" och strävan. "Jihad" betyder "att sträva efter", och att göra alla ansträngningar för att övervinna sina begränsningar för att upptäcka och lära känna det sanna jaget. Jihad motsvarar en individuell inre strävan och den inre resan som varje "troende" är uppmanad till att vidta för att komma gradvis närmare det slutliga målet med sin esoteriska uppstigning mot Gud.

Jihads mål är att erövra och rena "Nafs". Nafs har översatts som lägre jag, bas instinkterna, och även som ego. Vid sin lägsta nivå, driver nafs en till låga kvaliteter och förhindrar kännedomen om det sanna jaget. Självkännedomens resa består av ständig kamp mot nafs. Den heliga Koranen säger till de troende:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

" Vad gäller den som respekterade sin Herres majestät, och som förbjöd nafset från syndiga lustar." (79:40)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Vad gäller de som strävar för vår sak (jâhàdou), kommer vi säkerligen att vägleda dem på våra vägar. Med all säkerhet, är Gud med de gudfruktiga. (29:69)

Nafs på sin lägsta nivå är orsaken till klandervärda handlingar såsom girighet, avund, fåfänga, egoism och andra negativa egenskaper. Man måste vara medveten om och ha kontroll över sin nafs vid alla tillfällen. På samma sätt som en häst ryttare som håller remtyget och inte låter den bråkiga hästen leda honom från banan. Ryttaren måste tämja och träna hästen. Om han förlorar sin fokus och blir distraherad, kommer hästen att ta kontroll och han kommer aldrig att nå sin destination.

Kampen med nafs och dess reningsprocess har av den helige Profeten Muhammed (fred vare med honom) blivit kallad för "den större jihad", eftersom "den värsta fiende du har (nafs) finns mellan dina sidor", som den helige profeten sade i Hadith.

Den större jihad och jagets rening är omöjligt utan vägledning från den andliga läraren. Läraren, kallad "Arif" är vägledaren till den andliga himmelsfärd och självkännedomens resa. Enligt Oveyssi sufism skolans® läror, är människokroppen utrustad med en inbyggd mekanism som underlättar människans uppstigning till de mest upphöjda tillstånden. Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, den sufi mästaren i Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi, skola för islamisk sufism® konstaterar:

"När den sökande upplever jagets verklighet, när han eller hon upptäcker "jaget", frambringar sanningen visshet likasom frid och lugn till ens liv. Visshet är nyckelordet i Arifens läror; kunskap leder till visshet". 1

"Jihad" är en av de sekundära principerna i islam. Muslimer är skyldiga att iaktta dessa principer för att rena sina nafs och nå kännedom:

Salat --- "Bön" – utförande av de fem dagliga bönerna
Sawm --- "Fasta" – fasta under den heliga månaden Ramadan
Khums --- "En -femtedel" – ge bort en femtedel av tillgångar för goda ändamål
Zakat --- Tazkieh- "Rena" jaget, handlingar och rikedom (genom att skänka till fattiga)
Hajj --- "Pilgrimsfärd" - utföra pilgrimsfärden
Jihad --- "Strävan " –sträva till att uppnå kännedom
Amr-Bil-Ma'roof --- ålägga kunskapen
Nahya-Anil-Munkar --- förhindra okunnighet


1. Angha, Salaheddin Ali Nader. Theory "I", Riverside, CA: M.T.O. Publications, 2002, Print.