Harmoni principen

Det är ofta antaget att det existerar en klyfta mellan människor och den universella sanningen, mellan materia och energi, och mellan människor och skaparen. Emellertid, vad som framträder som en klyfta är i verkligheten endast brist på harmoni vilket omöjliggör kognition om verkligheten. Människokroppen är av naturen i harmoni och balans, men det fysiska och sociala begränsningarna påtvingade på våra kroppar och sinnen hindrar våran förmåga att igenkänna den obegränsade sanningen allvarligt.

Inom gränsområdena av sådana begränsningar, vi kan inte inse den eviga sanningen eftersom den är oåtkomlig för sinnena och kräver tillgång till en högre medvetande nivå.

Det vi inte kan uppfatta med våra sinnen tenderar vi att avfärda som icke-existerande. Våra sinnen har olika förmågor, såsom förmågan att uppfatta ljus, ljud och lukt. Emellertid är dessa iakttagelseförmågor beroende av våra sinnens natur. I verkligheten består ljus, ljud eller värme av vågor, vilket är en form av energi. Vågor med olika längd och intensitet stimulerar olika sinnen. Långa vågor uppfattas som värme, medan korta vågor framträder som ljud och som ljus. Dessa olika manifestationer av energi appellerar kompatibiliteten hos ett särskilt sinne med en bestämd våglängd. Energi förblir av alla sinnen och uppfattningsförmågors oföränderliga essens, men på grund av påträngande begränsningar, kan vi bara uppleva det delvis och i olika manifestationer.

För att återinföra den förlorade harmonin, bör vi frigöra oss själva från våra sinnens begränsningar, samla all vår energi, och koncentrera dem på livets ursprungliga källa, eller i "jag", den punkt där "existens" allra första manifesterade sig i form av materia. Koncentrationen av spridda energier och krafter i hjärtats centrum skänker harmoni och jämvikt. Denna strävan efter att samla energi påminner om att flytta ett stenblock som har rullat av berget och blockerat vägen. För att flytta undan den, behöver man hitta tyngdpunkten och placera en hävstång under denna punkt. Hävstångens energi är sedan tillräckligt för att flytta undan stenblocket och åter öppna vägen som den blockerat.

I sufism, möjliggör redskap som Tamarkoz ® (sufi meditation och koncentration), Zikr (minne av den älskade), och bön för oss att samla och koncentrera våra energier, att ställa in vår medfödda harmoni, att ha tillträde till vår förlorade spirituella dimension och leva ett balanserat liv.


1-Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 110-112.