Energiernas koncentration och "jagets" upptäckt

Från: Theory "I" (Teori jag)1

"Vägledning finns i tankarnas, hjärtats, sinnets och naturens enighet och att irra omkring är oordning och förvirring bland dessa fyra."2

Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha


Energiernas koncentration och harmonins etablering är väsentliga för att upptäcka och uppleva människornas eviga och gudomliga dimensioner som annars är oåtkomligt för de begränsade tankarna och känslorna. Den viktiga poängen att inse här är att, för att upptäckta sanningen, bör man vara i harmoni och att ha kapaciteten att ta emot.

Vara mottaglig och i harmoni

Den andliga dimensionens upptäckt beror på sökarens harmoni och mottaglighet. Om denna grundsats inte existerar, kommer vilken sammanstöttning som helst bara vara ytlig. Att vara mottaglig innebär att ha ens mottagare aktiverade och i harmoni. Till exempel, efter att ett barn födds, ju mer modern smeker och omfamnar barnet, desto mer är hans mottagare aktiverade. Denna process förstärker barnets receptivitet på en fysisk och emotionell nivå, och är avgörande för hans utveckling.

Precis som det är nödvändigt för våra mottagare att utvecklas i en fysisk nivå, är det lika viktigt att vi utvecklar mottagare som innefattar vår andliga utveckling, så att vår kapacitet för mottagning av de andliga frågorna kan uppnås.

I vilken mänsklig interaktions nivå som helst, är harmoni nödvändigt för att upprätta kommunikationer; det krävs harmoni mellan lyssnaren och talaren för att kommunikation skall kunna äga rum. Ju mindre sinnes störningar lyssnaren har, ju mer fokuserad är han eller hon, ju mer är han eller hon kapabel att förstå vad talaren säger. Samma sak krävs för att upptäcka det andliga djupet och Guds ords finesser vilka är mottagna genom uppenbarelse.

Enligt M.T.O. Shahmaghsoudis sufism skolas läror®, har det mänskliga systemet en inbyggd mekanism som är kapabel att motta uppenbarelser. Den mänskliga kroppen är utrustad med 13 elektromagnetiska centra. Förnimmelse och utveckling av dessa centra skapar den nödvändiga harmonin och underlättar människans andliga dimensions upptäckt. Det mest viktiga av dessa centra vistas i hjärtat. Arifen (andliga läraren) undervisar att självkännedom och inre inspiration kan uppnås genom självdisciplin, rening, koncentration och meditation så väl som genom bön.

Tamarkoz – sufi koncentration och meditation

Sufi meditationen kallas Tamarkoz®, vilket betyder förmågornas koncentration skiljer sig markant från vad västerlänningar kallar meditation. Tamarkoz® skapar ett jämvikts tillstånd, balans och harmoni i alla dimensioner av ens existens. Genom tamarkoz®, är studentens mottagning fulländat och ett mottaglig eller upptäckt tillstånd uppnås. Denna kraftfulla och exakta metod av inre förnimmelse och självupptäckt lierar, balanserar och aktiverar kroppens energi fält, och underlättar hjärtat och hjärnans (sinnets) enande. Därför, blir sökaren mottaglig och i harmoni för att uppnå enighet med själen. Sann meditation förbinder en med den fundamentala enigheten av all existens.

"Samla ihop alla dina energier och koncentrera dem på livets källa i ditt hjärta ty dina fynd skall bli odödliga, så att du skall leva i balans och sinneslugn och känna till evighet."2