Principen om kärlek och attraktion

Principen om kärlek och attraktion överträffar begränsade och föränderliga böjelser, beroenden och sinnesrörelser. Kärlek är en grundprincip i existensen, ett fält av attraktion och en förtjusning som omfamnar hela den mänskliga existensen. All existens är kärlek. Likt existensens andra manifestationer har kärleken sin egen verklighet. Kärlekens vanliga nivå finns uttryckt i vardagslivet, sexualitet, kamratskap och lockelser. Folk missuppfattar ofta sexuell passion och sinnlig sexualitet som den verkliga och ultimata form för kärlek när den är i verkligheten den lägsta.

Vanlig kärlek som är en manifestation av den gudomliga kärleken har positiva effekter i sin begränsade form. Förälskade människors liv har mening och mål. De är positiva hoppfulla, passionerade och generösa. De ser skönhet som vackrare och problemen är mindre svåra. Men eftersom den vanliga kärleken kan ändras och är instabila kan dessa känslor vändas till motsatsen. Den verkliga kärleken, den hänryckning som är dold i "jag" är konstant och dess positiva egenskaper är permanent och evig. 1

Professor Angha beskriver kärleken som synonym med det mest delikata och andliga nivåer av livet. Verklig kärlek är den dolda dragningskraften i "jags" eviga, stabila och oföränderliga tillvaro. Kärleken är den kraften som binder samman materiens partiklar. Kärleken är livets dragningskraft.

Kärlekens verklighet är ett brinnande extrakt som är dold
i varje beståndsdel och strävar efter att nå det gränslösa enhetens stadiet
för att kunna förenas med den allpräglande kärleken i existensen. 2

Om människan försummar det stabila centrum inom sig och finner sig långt ifrån sitt verkliga jag kommer hon endast att erfara metoforisk kärlek och kommer gå miste om den brinnande och eviga kärleken som ger liv och sin egen livsenergi.

"Kärlek är en allpräglande elektromagnetisk kraft som förenar och förbinder alla aspekter av existensent, från
den minsta partikeln till det oändliga universum." 3

Denna attraktion förenar existensens varje aspekt; den förbinder människor till deras livs källa, till deras stabila centrum, till "jag". "Jag" fungerar som en magnet som tillfångatar all energi, kärlek och tilldragelser som finns i universum. Alla individer har sina stabila centrum. När de upptäcker och uppenbarar den utvecklar de gemensamma värderingar och förmågan att kontakta och förenas med varandra. Den fungerar liksom ett osynligt bindemedel och den leder dem till att utveckla sammanhållnings mönster, samarbete, tilldragning och kärlek i dess riktiga mening. Individer som uppfylls av principen om kärlek och tilldragningen är dynamiska, livskraftiga, hoppfulla och positiva. Sådana människors närvaro utstrålar positiv energi och livlighet var de än är. 4


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 115.
2. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Principles of Faghr and Sufism (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications), 111.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, The Hidden Angles of Life (Pomona, CA: Multidisciplinary Publications, 1975), 60.
4. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 116.