Religionens enighet

"Jag förklarar att Gud är en och att det finns ingen Gud utom Gud"

Profeten Muhammed

Grunden för alla ”religioner” är samma princip och det är principen om enighet. Profeterna kom med de goda nyheterna att det finns en Gud och varje individ har förmågan att lära känna honom. Om det bara finns en verklighet, en Gud kan det bara finnas en religion. Vad betyder följdaktiligen ordet "religioner" och vad är religionens verklighet?

Profeter som Moses, Jesus och Muhammeds (frid vare med dem) ord och läror är förenliga med varandra. Alla hänvisar människorna till kännedom om Gud och till den slutliga nivån på gudomlig enighet. Det finns inga skillnader inom de olika religionernas ursprungliga doktriner. Skillnader ligger i människornas tolkning. Det finns bara en Gud, Skaparen. Det är ett missförstånd mellan olika sociala religioner genom historien som har orsakat de problem som världen står inför idag.

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, svarade en person som ville veta vad religionen var så här: "Hur många krig har utkämpats i religionens namn? Hur många utkämpas idag? Vad krigar de om? Gud? Hur många gudar finns det? Låt oss anta att bägge Moses, Jesus och Muhammed (frid vare med dem) levde samtidigt, skulle de slåss med varandra? Vad skulle de slåss om?

"Sedan sade han: "Religion är en verklighet. Om du känner Gud har du religion, annars är vad än du har ett påhitt av din fantasi.” Därför finns det en verklighet, en Gud och en religion.

Varje profet symboliserar ett visst skede av denna kännedom. Profeternas läror presenterar religonens verklighet genom olika stadier av frigörelse av själen.

Det finns bara en religion, en verklighet men människan har delat upp religionen i många olika religioner och grenar av samma religion. Den samme religion har tre delar: 1) Lagen (Shari'at); 2) Vägen - resan (Tarighat); och 3) Sanningen (Haghighat). Ingen del kan ensam leda till det slutgiltiga steget, som är sanningen.

Det första stadiet, lagen, krävs för att skapa ordning och disciplin i ens liv och följdaktligen i samhället. Detta stadium kommer till uttryck i judendomen; Moses mottog lagen och kom med de tio budorden till mänskligheten. Målet för mänskligheten var att skapa ordning och överensstämmelse och slutligen hitta vägen till det förlovade landet. Men de följde inte lagen och dess verklighet.

Det andra stadiet, vägen, symboliserar kristendomen och vägen till den heliga återfödelsen. Jesus sade: ”Tro icke, att jag kommit för att avskaffa lagen eller profeterna! Jag har icke kommit för att avskaffa utan för att uppfylla. …..” Matteus 5:17-19. Han sade :" Jag är vägen och jag är uppståndelsen." Vägen till den heliga återfödelsen var kärnan i hans läror. Vägen, resan skulle ha lett dem till återfödelse i Faderns kungarike. Men inte bara att efterföljarna inte följde lagen utan bidrog till Jesus korsfästelse.

Det sista stadiet, sanningen, är uttryckt i islam. Läran om enighet är islams andemening. Det är när droppen förlorar sina gränser, sin begränsade identitet och överlämnar sig till havet. Ordet islam betyder underkastelse (Taslim) till den absoluta verkligheten, till Gud. Endast i detta fullständiga överlämnande till sann kunskap kan man nå sanningen och bevittna Gud i hjärtats helgedom. Islams heliga profet symboliserar religionens allra sista stadium. Han kommer med budskapet att Gud måste ses och upplevas, och att Gud måste lära kännas. Hans lära är enigheten.

Sanningssökaren söker enighet med det gudomliga. Genom kärlekens extas bryts successivt barriären mellan Gud och hans skapelser ned vilket resulterar i gudomlig enhet. Sufismens mål är föreningen med den älskade.

Den sanna innebörden av följande verser blir nu uppenbar och visar helt enkelt enighet inom alla ”religioner”:

"Säg, Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och Patriarkerna, och på det som gavs till Moses, Jesus och profeterna från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade." Heliga Koranen 3:84

”Från den som antar något annat än islam (underkastelse) som sin religion, kommer ingenting att godtagas, och i Livet Efter Detta kommer han att tillhöra förlorarna.” Heliga Koranen 3:85

Islam har dock genomgått samma förvandling som judendom och kristendom. Utövning av islam idag är långt ifrån sanningen.

Sufism gör uppror mot denna ofullständiga bild av religioner och de former som de tagit i stort sett som ett resultat av individuella tolkningar av dessa läror. Sufier anser att det finns en stor skillnad mellan blind tro och sann tro. Den sanna tron förverkligas av personliga erfarenheter, av att bevittna, av uppenbarelse och som vi har sett är detta exakt hur profeterna upptäckte sanningen.

I sufismen anses lagen (Shari'at) som "båten" vilket symboliserar medlen, det förblir på marken tills den är på sin väg, vattnet. Vattnet symboliserar vägen (Tarighat). Men till vilken nytta är en båt och havet om du inte har ett mål att nå och en uppgift att utföra? Religionens sista stadium, den totala underkastelsen är att nå rena sanningen och komma över pärlan på havets djup. Pärlan är den verkliga sanningen. Utan att bevittna sanningen är kännedomen inte fullständig. Profeten Muhammed sade:

Ashhado__laaha- ella-Allah