Grundläggande principer om Teori "jag"

Teori "jag" erbjuder en revolutionär och gränslös vision av ledarskap. Den erbjuder en plan för den ultimata personliga förändringen, vilket resulterar i framgång och lycka. Professor Nader Angha undervisar att vår begär att genomföra positiv och beständigt förändring, antingen på mikro nivå eller makro nivå, måste börja med personlig förändring. Personlig förändring liknar en inre revolution, därför att den betecknar förändring som uppstår från kärnan av den individuella existensen. Upptäckten av "jag", livets källa inombords är första steget i resan mot självkännedom.

Upptäckandet av "jag" resulterar i framträdandet av dess principer. De oändliga och universala principerna om Teori "jag", är oberoende av alla variabla förändringar. Dessa universala principer omsluter hela existensen från atom till universum till människa. Genom centrumet av "jag", i kärnan av vårat väsen ansluter vi till dessa sanna principer och dom reflekteras i alla delar av våra liv.

Principerna om Teori "jag" vilka är de fundamentala principerna om självkännedom inkluderar:1

 • _Principen om förhärskande, informerad centrum
 • _Principen om jämvikt och balans
 • _Principen om kooperation och samarbete
 • _Principen om fullkomlighet
 • _Principen om harmoni
 • _Principen om vägledning
 • _Principen om kärlek och attraktion

Människan är byggstenen för vilken samhällig institution som helst. Om varje individ stödjer sig på balans och nyttjar hans eller hennes medfödda kapacitet, kan samma manifestation bli sedd i varje plan av mänsklig organisation.

I en organisation, reflekteras den fundamentala principerna om Teori "jag" som följande:

 • _Förhärskande, informerad centra*: kreativitet & vision
 • _Jämvikt och balans*: stabilitet
 • _Kooperation och samarbete*: lagarbete &
  sammanhållning
 • _Fullkomlighet*: synergi
 • _Harmoni*: kompatibilitet
 • _Vägledning*: medfödd kunskap
 • _Kärlek och attraktion*: positiv aktning och energi

*dessa principer manifesteras och blir sanning endast i närvaro av den ultimata principen om kärlek och attraktion.


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 159-161.