Sufism och fred

Den nuvarande uppskakde tillståndet i världen och de instabila mänskliga relationer inom den är resultatet av en kombination av ogynnsamma händelser och avsiktlig eller oavsiktlig jagande av ogrundade och störande ideologier i det förgångna och nuet. Därför är alla inneboende värden, möjligheter och resurser som ligger inom människans själva kärna hotad av förstörelse. Detta är en fara signal som måste uppmärksamma och driva mänskligheten i denna ålder --- särskilt reflekterande och fredsökande människor över hela världen att tänka och begrunda djupt. Det är dags att uppmärksamma sanningens härliga ord och Gud den Allsmäktige uppenbarelse i den Heliga Koranen:

يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

och Gud har i er beredskap för dem ett strängt straff [i det kommande livet] (75:10)

Är idag inte den dagen? Är det möjligt att mänskligheten avancerade till utseendet men är samtidigt orolig och hämndlysten? Ska hon inte känna igen och veta lugn och ros sanna ord i existensens oändliga bok och genom sann insikt om människans värdighet byta detta tillstånd av helvetets eld mot det utlovade paradiset?

Alla dessa frågor och många fler riktar vår uppmärksamhet på dessa viktiga frågor: Vad är fred? När och under vilka förutsättningar kommer det att råda? Sju tusen år av skriftlig människohistoria och miljontals år av evolution av den mänskliga arten, vittnar bara mänsklighetens oändliga ursäkter för att motivera hennes skamliga, aggressiva och destruktiva handlingar. Mänskligheten har inte bara uppnått sitt mål på en relativt kontinuerlig fred utan har trots den snabba vetenskapliga utvecklingen och expansionen som har gett stora löfte, avlägsnat sig ännu längre bort från området för verklig fred.

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, den andlig mästare i M.T.O.Shahmaghsoudi skola för islamisk sufism® beskriver i boken Peace:

"Logiska tankar kräver att männsikan lär känna en fast och stabil åtgärd så att ett stabilt system eller social struktur utarbetas och bestämda steg tas mot dess genomförande. Därför kommer utformningen av varje obligatorisk system som tvingar människan till en förutbestämd struktur som inte är i harmoni med henens natur och personlighet att resultera i explosion och förödelse på kort tid.

Det är således endast lagar och sociala system som inte är rationellt och vetenskapligt emot kärnan i männsikan som kommer vara bestående och genomförbara. Av denna anledning är det nödvändigt att känna till männsikan och hennes universella personlighet ur sufismene (Irfan) synvinkel. Detta har varit föremål för religion profeternas undervisning."1

Fred och stabilitet i existensen

Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, den stora Arif (sufimästaren) i vår tid, vänder sig i boken Psalm of the Gods till mänskligheten:

"I naturens destinations pakt är människans pakt uppenbara, men för sinnena är de okända."

Experimentella vetenskaper och olika avancerade teorier uppskattar vårt solsystems ålder till att vara miljarder år gammal. Därför är det otänkbart att bestämma ålder på galaxer och andra planetsystem och oändliga universum, är otänkbart. Men under denna tidsperiod har universum fortsatt med lugn och fred i hela dess omloppsbana utan att någonsin vackla. Vilken lag råder i denna nästan oändliga resa som styr alla enheter och deras exakta överrensstämemelse? Att lära känna och upptäckten av denna särskilda princip- källan som orsakade en relativ varaktighet för sådana ämnen och himlakroppar- kan vara ovärderliga för att nå en djupare och mer avgörande förståelse för fred.

Å andra sidan, när vi jämför strukturen på detta enorma solsystem med atombyggnadens struktur och ser vi att inom varje del av jorden och andra planeter i solsystemet följer de alla en allomfattande lag. Anslutning till denna absoluta lag och dess inflytande har gjort denna relativt fysisk stabilitet möjlig.

Den ständiga avgörande faktor som håller alla partiklar i balans är lagen om underkastelse. Anledningen till alla manifestationers överlevnad- partiklar och vågor- som verkar vara evig är deras totala, fullständiga och fortsatte underkastelse till existensens genomträngande och stabila lagar. Kännedom om denna lag, den styrande kraften i all partiklar och galaxers öde- och särskilt av människans sanning- bekantar oss med den omfattande inneboende kunskapen i naturen med äkta lugn.2

Fred och människan

"Precis som dyrbara diamanter inte försämras i sumpmarkens smuts och det rena guldets löpande vener behålla sin plats i hjärtat av jorden och är ovilliga att blanda med spröd jord i gruvor även när deras ljusstyrka särskiljer och separerar dem från det flyktiga sönderfallande dammet, har männskan en karaktärisktiskt kännetecken i hennes jordiska, naturliga väsen vilket också är ljust och har ett separat liv att åta sig. Människans pålitliga och eviga dimensione, gömd inom henne, är oåtkomlig för hennes begränsad naturliga dimension, hennes omogna tankar och känslor. Kännedom om sanningen om människan i hennes himmelska rike resulterar i mer konstant och korrekt lagar."3

Den eviga dimensionen ligger gömda människor och är oåtkomlig för deras begränsade uppfattningar, tankar och sinnen. I denna dimension uppphör begränsningar och gränser att existera och skillnader i ras, etnisitet, kultur och kön är obetydlig. Kännedom om individens sanning i dess eviga rike resulterar i konstanta och tillförlitliga lagar.

Profeternas instruktioner och meddelanden är avsedda för denna dimension av människan, med en speciell mottaglighet och en möjlighet att motta särskild utbildning.

Sufismen är metoden genom vilken männsikan försonas med sin eviga dimension.

Sufism lär att hela existensen, från atomer till galaxer till människor, är alla underkastade till sitt informerade centrum och styrs av sin medfödda kunskap.

I "jagets" mittpunkt finns det rådande, informerade centrum. Upptäckten av "jag", livets källa inombord, är det första steget i resan mot självkännedom, fred och rättvisa.

Fred och samhälle

Ett välmående mänskligt samhället uppnås genom yttre och inre harmoni hos alla dess medlemmar och deras harmoniska tillvaro i ett enhetligt system. Utan att uppnå detta kommer alla internationella lagar och avtal, och alla organisationer som använder begreppet "fred" som ett begrepp utan att dess förverkligande, att misslyckas med befintliga metoder i målet att skapa ett välmående och fredligt samhälle. När de sanna värderingarna i en person lär kännas helt är det möjligt att utforma och genomföra andra åtgärds lagar som bygger på dessa värderingar.

Inte förrän mänskligheten kan upptäcka den absoluta gemensamma mötesplatser kommer det inte kunna utforma och verkställa lagar eller konstruera sociala system som kommer att stå sig genom tiderna. Det är därför som sociala lagar utan fast grund inte kan ge effektiva lösningar och resultat.

Om inte reflekterande organisationer som fungerar som innovatörer för social och pedagogisk förändring upptäcker en konstant andlig mått, kommer inte olikartade och föränderliga faktorer som fördomar och skillnader i attityder mot befintliga territoriella gränser inte kommer att försvinna.

Sufism lär ut att religionen, trots alla tanke och sektgrenar är människans stabiliteten i den ultimata eviga sanningen, som uppenbarad i den Heliga Koranen:

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ - 51:5

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ - 51:6

[De vittnar att]det löfte ni fått är sanning [och att] räkenskapen och domen skall komma!

Islam som härrör från roten slim betyder lugn och ro. De troende och den rena herres ord, Amir-al-Mo'menin Ali (fred vare med honom), ledstjärnan för mänskligheten, vittnar om detta äkta och heliga mål:

Islam är underkastelse och underkastelse är stabilitet och uthållighet i existensens sanna verklighet.

Det yttersta målet för islams undervisning är upptäckten av de ständiga och eviga existensens lagar, och förverkligandet av en frihet och rättvisa vars mätning är lika omfattande som oändligheten. Och dess potentiella uppfyllelse kommer vara en källa till lugn och ro för alla individer och mänskliga samhällen till den grad att omfatta alla fysiska lagar och universums ofantliga fält och krafter. Därför är de som dras med orubbliga hängivenhet och kärlek till källan och den existentiella sanningen befriad från alla stora begär, konflikter och fel, och deras tillvaro kommer endast utvidgas, kärlek, tillgivenhet och fred.4

Vi får inte tänka att vi måste göra storslagna och komplicerade projekt för att uppnå detta mål. Istället för att ständigt försöka utforma och genomföra illusoriska idealsamhällen eller institutioner, bör tänkare och ledare lägga sina insatser på att ge de medel som kommer att hjälpa individer att upptäcka sina verkliga värden. Utbildningssystem och utbildningsprogram bör ses över för att individer effektivt ska utvecklas och veckla ut deras verkliga kapacitet och möjligheter. Om inte medkännande och engagerad tänkare upptäcker rätta utbildningsmetoder och strävar efter att korrigera befintliga, verkar det inte troligt att de kommer i närheten av en rådande fred som mänskliga samhällen förställer sig.5

I varje disciplin måste man studera och testa med en kunnig lärares instruktioner och vägledning för att behärska sitt ämne. Likaså krävs det närvaro av den andliga mästaren för att upptäcka människans sanning och färdplanen till den eviga dimensionen. Arif (sufimästare) är en som har uppnått kunskap om verkligheten och kan ge vägledning i resan mot självkännedom.

Rumi, 1200-tals sufin sa:

"Den som reser utan en vägledare behöver två hundra år för två dagars resa."


1. Molana Salaheddin Ali Nader Angha. Peace (Verdugo, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications,1987), 27.
2. Ibid., 30-31.
3. Ibid., 45-46. 4. Ibid,. 34. 5. Molana Salaheddin Ali Nader Angha. Theory “I”: The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 169.