Mennesket som Eksistensens
Fullstendige Bok

"Hjertet er som en Åpen Bok".

Amir al-Mo’menin Ali (fvmh)


Det ligger sentralt i Sufismens opplæringer at alle vesener har i sine indre all viten om seg selv, akkurat som et frø som har all informasjon om treet i seg selv. Hver vesen har i seg informasjon om kilden som har presentert den slik den er, og om hva den vil videreutvikle seg til. Hver vesen er en fullstendig bok som kan kun bli lest av seg selv.

Profeten Mohammad (fvmh) har i Nahj-ol-Fesahe sagt slik:

"Viten verken kommer med regndråper fra himmelen til deg, eller gror fra jorden for deg. Men den er skjult i ditt indre, inntil du innser at du er en helhet og en absolutt vesen med alle sine evner og muligheter i alle trinner av sin eksistens."

Hvert individ er et forskningsemne når det gjelder oppdagelsen av denne indre væren, denne absolutte viten som ligger skjult i individet. Denne viten venter for å bli oppdaget. Derfor er det beste stedet for å finne svar på spørsmålet om vår være, i vår ubegrensede virkeligheten av oss. I denne forbindelsen er hver person både forskeren, labben og forskningsobjektet.

Professor Nader Angha, Pir Oveyssi, i sin bok Sufism and Knowledge, beskriver forskjellige nivåer som ligger i et menneske:

Mennesket har følgende nivåer i seg:

. Det utvendige nivået er naturen, som er menneskets forskningslab.
. Andre nivået er det fysiologiske, cellulære og organiske, som fungerer etter sitt arvelige informasjon og regler. Aktiviteter av dette nivået er generelt en kombinasjon av sansenes aktiviteter, tankene, cellulære behov og opplevelser så vel som kullturelle arv og personlige meninger. Vitenskapen, innefor medisin , med sine nyttige teknologier og behandlings framskritt, fokuserer og jobber på dette cellulære og organiske nivået. . De tredje nivået er utviklingsnivået, lokasjonen for mentale, sanselige og psykiske krefter, og for de magnetiske kroppenes utvikling og gjensidige forhold.
. Det fjerde nivået som er det innerste og mystiske nivået, er punktet for stabilitet og personlighet. Dette nivået er vitens kilde slik profetene har presentert, også er det midtpunktet i opplæringene av Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi.1

Hver av disse nivåene har sitt eget funksjonsområde, og er i enighet med reglene som styrer det. Målet i profetenes instruksjoner er å gjøre mennesker kjent med alle disse nivåene og deres samspill og forhold med det vide og omfattende universet, samt med reglene som styrer dem. På denne måten kan man leve i fred og ro og erkjenne seg som en helhet.

Den hellige profeten Mohammad har sagt:

"Viten kan ikke oppnås via utdanning, fordi den er et lys som Gud tenner i hjertet av den som Han vil."1


1. Hazrat Salaheddin Ali Nader Shah ANGHA, Sufism and Wisdom , M.T.O. Shahmaghsoudi® Publication, Washington D.C. 1997, pp. 18-19.