Prinsippet om Harmoni

Man forestiller seg ofte en kløft mellom menneskene og den universale sannhet, mellom materie og energi, mellom menneskene og Skaperen. Det som fremstår som en kløft er imidlertid egentlig bare fraværet av den harmoni som muliggjør erkjennelsen av virkeligheten. Menneskekroppen er fra naturens side i harmoni og balanse, men fysiske og sosiale begrensninger som legges på kroppen og sinnet innskrenker drastisk vår evne til å gjenkjenne den grenseløse sannhet.

Innenfor slike trange rammer kan vi ikke oppleve den evige sannhet, siden den er utilgjengelig for sansene og krever tilgang til et høyere bevissthetsnivå.

Det vi ikke kan fatte med sansene, har vi en tendens til å avskrive som ikke-eksisterende. Sansene våre har ulike evner, som for eksempel til å oppfatte lys, lyd og lukt. Disse opplevelsene formes imidlertid av våre sansers natur. I virkeligheten består lys, lyd og varme av bølgelengder, som er en form for energi. Bølger av ulik lengde og intensitet stimulerer ulike sanser. Lange bølger oppfattes som varme, mens korte bølger fremstår som lyd og lys. Disse ulike manifestasjonene av energi henvender seg til en bestemt sans med en bestemt bølgelengde. Energien forblir den uforanderlige essensen av alle våre sanser og all vår persepsjon, men på grunn av begrensninger påført utenfra kan vi bare erfare den delvis og i forskjellige manifestasjoner.

For å gjenopprette tapt harmoni må vi frigjøre oss fra sansenes begrensninger, samle all vår energi og fokusere den på livets opprinnelige kilde, eller "jeg’et", punktet hvor væren først manifesterer seg i fysisk form. Konsentrasjonen av splittet energi og kraft i hjertets sentrum skaper harmoni og likevekt. Denne bestrebelsen på å samle energien ligner på innsatsen vi gjør når vi vil flytte en kampesten som har løsnet fra fjellet og blokkerer veien. For å fjerne den må man finne tyngdekraftsenteret i den og plassere et brekkjern under dette punktet. Energien fra brekkjernet er da tilstrekkelig for å fjerne stenen og åpne veien den hadde sperret.

Innen sufismen setter hjelpemidler som Tamarkoz® (meditasjon og konsentrasjon), Zikr (huske den Elskede) og bønn oss i stand til å samle og konsentrere vår energi, samstemme den med vår medfødte harmoni, få ny tilgang til vår spirituelle dimensjon og leve et liv i balanse.


1-Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 110-112.