Sayr-va-Solouk (Reisen til Sannheten)

Reisen til ens indre rike og sjelstilstand kalles "Sayr-va-Solouk". Den åndelige læreren, kalt "Pir" som betyr "veiens lys", veileder søkeren gjennom denne reisen til selverkjennelse. Lærerens rettledende lys illuminerer søkerens vei, og gjør det mulig for ham å overvinne hindringer på reisen. Pir’en setter søkeren i stand til å frigjøre seg fra uvitenhet og vranglære, og leder ham fra stadiet av intens lengsel etter kjærlighet og viten til det høyeste stadiet av enhet med og opptagelse i Gud.

Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha har skrevet: "På selverkjennelsens reise trengs sannferdig tale, rent hjerte, oppriktig vilje, rettskaffen livsførsel, faste skritt og ekte hengivelse, så søkeren (salik) gjennom Guds nåde og oppriktig hengivelse til Profeten kan få de skjønne, guddommelige sannheter åpenbart, uten usikkerhet og tvil.

Søkeren går gjennom forskjellige stadier av renselse, hvor uvitenhetens slør løftes av ham. Med tro og erkjennelse bevitner søkeren Guds enhet og eksistensens helhet. Sufiene har beskrevet hjertets stadier i forhold til de syv himmelske sfærer. Sufien og poeten Attar har i sitt allegori-rike dikt "Fuglenes samtale" beskrevet den mystiske pilgrimsferden som en streben som begynner med å kvitte seg med alle jordiske begjær, og deretter fortsetter gjennom kjærlighet, viten og en følelse av glede og forbauselse, og til slutt til utslettelse, som innebærer at man blir ett med Gud.

I "The Light of Salvation" skriver Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha om hjertets syv stadier i dette diktet:

Syv stadier finnes i hjertets rike
Som søkeren av sannhet må gå gjennom

Det første stadium er å søke og ønske
Med byrder og lidelse kan han vinne.

Tro er hjertets andre stadium
Dens kjerne er evig viten

Det tredje stadiet er kjærlighet
Kjærligheten lyser opp hjertets speil.

Søkeren blir ett med eksistensen
Søkeren blir på dette stadiet vitne til sannheten.

Det femte stadiet er enhet
Hver partikkel skal gløde som en sol.

Det sjette stadiet er ekstase
Søkeren blir slått av undring

Det syvende stadiet er å oppløse seg i Gud
Så Gud manifesterer seg i alt.

I evig fred skal ditt hjerte leve
Når du når det syvende stadiet, ditt hjem.