Prinsippet om Kjærlighet og Tiltrekning

Prinsippet om kjærlighet og tiltrekning overskrider begrensede og foranderlige tilknytninger, avhengigheter og følelser. Kjærlighet er et grunnlegende prinsipp i eksistensen, et tiltrekningsfelt og en henrykkelse som omfanger hele menneskets eksistens. Hele eksistensen er kjærlighet. Som resten av eksistensens manifestasjoner har også kjærlighet sin egen virkelighet. Det ordinære nivået av kjærlighet er det vi opplever i hverdagslivet vårt ; seksualitet, vennskap, og tiltrekning. Vanligvis forveksler mennesker den seksuelle erotikken og den sensuelle seksualiteten med den virkelige og evige formen for kjærlighet. De to førstnevnte er faktisk den laveste formen for kjærlighet.

Den vanlige og ordinære Kjærlighet som er en manifestasjon av guddommelig Kjærlighet, stammer fra den sanne kjærligheten. De som opplever kjærlighet har et meningsfylt og hensiktsmessig liv. De er positive, optimistiske, og hengivne. Det skjønne ser skjønnere ut i deres øyne og problemer er ikke så vanskelige. Likevel siden den vanlige kjærligheten er foranderlig og ustabil, kan disse følelsene forandre seg til det motsatte. Den sanne kjærligheten, den begeistringen som er skjult i "Jeg"-et, er konstant og dets positive karakteristikker er permanent og evig. 1

Professor Angha beskriver kjærligheten som synonym med livets mest spirituelle nivå. Kjærlighet er kraften som binder sammen materialets partikler og danner eksistensens manifestasjoner i tallrike former. Kjærlighet er det selveste limet i eksistensen.

Virkeligheten av kjærlighet er en brennende essens som er skjult i alle
elementenes indre. Den strever for å oppnå en grenseløs enhets-tilstand
ved å binde seg og forene seg med den gjennomtrengende kjærligheten i eksistensen.2

Hvis mennesker, som alle andre skapelser er under påvirkning av dette prinsippet, da vil de ved neglisjering av sin stabile livskilde bare kunne oppleve kjærlighet i dens laveste og begrensede nivå. De forblir total uvitende om den brennende kjærligheten og tiltrekningen som er livets drivkraft.

"Kjærlighet er en gjennomtrengende elektromagnetisk kraft, som forener og binder sammen alt i alle aspekter av eksistensen,
fra de minste partikler til hele det ubegrensede universet."3

Denne tiltrekningen forbinder alle eksistensens dimensjoner til hverandre. Den knytter mennesker til deres livskilde som er deres stabile senter, nemlig "Jeg"-et. Dette "Jeg"-et fungerer som en magnet som fanger opp all energi, kjærlighet og tiltrekning som eksisterer i universet. Alle individer har hver sitt stabile senter. Når de har oppdaget og undersøkt det, vil de utvikle felles verdier, og evnen til å bli forenet sammen. Det fungerer som et usynlig lim, og leder dem mot å utvikle et sammenhengende mønster, samarbeid, tiltrekning og en sann kjærlighet. Mennesker som er under innflytelse av kjærlighetens- og tiltrekningens prinsipp, er dynamiske, vitale, optimistiske, og positive. Uansett hvor de er, deres tilstedeværelse vil stråle ut positiv energi og livsglede.4


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 115.
2. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Principles of Faghr and Sufism (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications), 111.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, The Hidden Angles of Life (Pomona, CA: Multidisciplinary Publications, 1975), 60.
4. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 116.