Fasten

Fasten er en av de sekundære prinsippene i islam (Furoo-ed-Din). Den hellige Koranen siterer følgende vers om å faste og om måneden Ramadan:

"Ramadan er den (måned) som Koranen ble sendt ned til deg, som en veiledning til menneskeheten, og klare tegn til veiledning og frelse.” (2:185)

"Fasten er foreskrevet til deg som det var foreskrevet for dem før dere, for at dere kan (lære) selvbeherskelse." (2:183)

Ramadan er måneden for rensing, selvdisiplin og hengivenhet til minne om Gud. Det er måneden da den hellige Koranen ble åpenbart av Gud til profeten Mohammad (fred og velsignelser over ham).

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Sufimesteren av M.T.O. Shah Maghsoudi® School of Islamic Sufism, har belyst den åndelige betydningen av Ramadan og realiteten av fasten, i hans lære. Ordet "Ramadan" ( رَمَضَ) betyr et land ristet med intens varme og tørrhet, et land som er så tørr i sin ekstreme tørsten at overflaten er sprukket åpen, og deler av overflaten begynner å bøye seg i endene og skape bolle-lignende figurer. Overflaten er nesten løsrevet fra bakken mot himmelen, venter på det rene og livgivende regnet for å slokke tørsten.

Dette representerer lengselen av kroppen og sjelen til oppriktige sannhetssøkere i løpet av måneden Ramadan. Den søkende i sin tørst og lengsel unngår og snur ryggen til jordiske nytelser. I sin ensomhet, snur han seg mot livets kilde i sitt hjerte, venter flyten av kunnskap og kjærlighet fra sin hjertets kilde.

Fasten kalles "Sawm" på arabisk. Ordet "Sawm" betyr "jejunum". "Jejunum er en del av tynntarmen som ikke beholder noe mat i seg og er funnet å være tom etter døden derfor er den ren og tom for alle typer avfall. Roten for ordet "jejunum" kommer fra det latinske ordet "jejunus" som betyr tom.

Personen som faster kalles Saw'em som representerer en som går gjennom renselsesprosessen. Ved å avstå mat, drikke, og andre cellulære nytelser i løpet av dagen, og ved å unngå begjær, negative tanker, tøffe følelser, lave attributter, og alle unødvendige ord og handlinger, renser man hele sitt system.

Renselse av alle sider av ens tilværelse, som betyr rensing av fysiske, mentale, emosjonelle, og spirituelle nivåer, skaper en nødvendige balanse og harmoni for å forbinde seg til eksistensens essens gjennom Livets Kilde innenfor.2

Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Pir Oveyssi, i sin bok Al-Rasa'el, har skrevet følgende om Rense og Opplyse Hjerter1:

"Fasten i Shari'at (loven) er avholdenhet fra mat og drikke, og fasten i Tarigh'at (stien) er avholdenhet fra illusjoner av sinnet, og fullstendig hengivenhet til kjærligheten til Herren. "

Ved å forstå den egentlige betydningen av å faste, blir det åpenbart at faste er ikke begrenset bare til den hellige måneden Ramadan. Den søkende verner om kjærligheten som oppleves og erfaringene i måneden Ramadan, og bruker dem som retningslinjer for sin vekst og utvikling. Han/hun vier deretter tre dager per måned til å faste.


1-Angha, Salaheddin Ali Nader. Pleasant Hill, CA, September 1992. Lecture.
2-Angha, Shah Maghsoud Sadegh. Al-Rasa’el. Tehran:M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®,1975, Print.