Grunnleggende Prinsipper i Theori "Jeg"

Den gir en praktisk plan for å oppnå en evig omforming som resulterer i suksess, fremgang og velstand. Professor Nader Angha lærer oss at positive og konstruktive forandringer i alle aspekter av livet er oppnåelig bare etter individuell forvandling. Individuell forvandling ligner på en intern revolusjon, fordi den innebærer forandring som stammer fra individets indre. Oppdagelsen av "Jeg"-et, livets kilde i vårt indre, er det første steget i vår selverkjennelsesreise.

prinsippene av Teori "Jeg" er uavhengig av alle foranderlige variasjoner. Disse universelle prinsippene omgir hele eksistensen fra atom til galaksene og til og med mennesker. Gjennom "Jeg"-ets senter i vårt indre kan vi kontakte disse eksisterende prinsippene som både reflekterer seg i og styrer alle aspekter av vårt liv.

Prinsippene av Teori "Jeg" som er grunnleggende prinsipper av selverkjennelsen inkluderer:[1]

_Prinsippet om Det Rådende og Allvitende Senter
_Prinsippet om Likevekt og balanse
_Prinsippet om Samarbeid og Samhold
_Prinsippet om Det Omfattende
_Prinsippet om Harmoni
_Prinsippet om Veiledning
_Prinsippet om Kjærlighet og Tiltrekning

Mennesket er byggesteinen i ethvert samfunn. Hvis hvert eneste individ lever i balanse og benytter seg av sine indre evner, vil hele samfunnet bli preget av denne grunnleggende forvandlingen.

I en organisasjon vil disse grunnleggende prinsippene av Teori "Jeg" reflektere seg som følgende:

_Det Rådende og Allvitende Senter*: Kreativitet & Visjon
_Likevekt og balanse*: Stabilitet
_Samarbeid og Samhold*: Gruppearbeid og Orden
_Det Omfattende*: Relevante og Kombinerte Handlinger
_Harmoni*: Kompatibilitet og Omgjengelighet _Veiledning*: Indre Viten _Kjærlighet og Tiltrekning*: Positiv Anerkjennelse og Energi

*Disse prinsippene manifesterer seg kun gjennom det evige prinsippet av Kjærlighet og Tiltrekning.


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 159-161.