Religionens Enhet

"Jeg vitner om at det finnes bare Gud og ikke noe annet".

Profeten Mohammad (fvmh)

 

I Ett prinsipp er grunnlaget og det er felles for alle religioner, og det er prinsippet om Enhet. Profeter kom med gode nyheter om at det finnes bare en Gud og at alle kan erkjenne Ham. Hvis det bare finnes en virkelighet, en Gud, da må det også eksistere bare en religion. I så fall hva betyr da ordet "religion", og hva er virkeligheten av religion?

Undervisninger og utsagnene til profeter som Moses, Jesus, og Mohammad (fred være med dem) stemmer overens. De veileder sjelene til erkjennelsen av Gud, og til den evige enheten med Gud. Det er ingen forskjell mellom prinsippene i religionene. Forskjellen finnes i måten de er tolket hos mennesker. Det finnes bare en Gud, so er den skaperen. Gjennom historien har det eksistert en misforståelse mellom forkjellige institusjonelle religioner, noe som har skapt problemer i verden.

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, svarte følgende til en person som hadde spurt om hva religion er: " Hvor mange kriger har det vært i religionens navn? Hvor mange har deltatt i krigene? Hva er det de kriger for? Gud? Hvor mange Gud finnes det? La oss tenke at Moses, Jesus og Mohammad (fred være med dem) levde på samme tid. Ville de ha kriget med hverandre? Hva ville de ha kriget for?

Deretter sa han: "Religion er en virkelighet, bare hvis du har erkjent Gud, har du religion, ellers uansett hva du har er det påfunn av din fantasi." Derfor finnes det bare en virkelighet, en Gud, og en religion.

Hver profet symboliserer et spesielt nivå av denne erkjennelsen. Profetenes undervisninger presenterer religionens virkelighet gjennom sjelens frihetsnivåer.

Det finnes bare en religion, men mennesket har delt den inn i mange forkjellige religionerog grener. Religion har tre hovedtrinn: 1) Lov (Shari'at); 2) Veien – den indre reisen (Tarighat); og 3) Sannheten (Haghighat). Man kan ikke oppnå det siste trinnet som er Sannheten, ved å følge bare et av trinnene.

Det første trinnet, Lov, er nødvendig for å holde orden og disiplin i sitt liv og dermed i samfunnet. Dette trinnet er reflektert i Jødedommen. Moses mottok lover, og ga menneskeheten de ti bud. Målet var å skape orden og samsvar i menneskets liv, og finne veien til det Hellige Landet. Men de fulgte ikke Loven og sannheten i den.

Andre trinnet, Veien, symboliserer kristendommen og veien til den hellige gjenfødelsen. Jesus sa:" Tenk, jeg er ikke kommet for å fornekte Loven og profetene, Jeg er ikke kommet for å fornekte dem, men for å oppfylle dem…" Mathew 5:17-19. Han sa: "jeg er Veien, og jeg er Oppstandelsen." Veien til den hellige gjenfødelsen var essensen i hans undervisninger. Veien, reisen skulle lede dem til gjenfødelse i Guds Rike. Men hans tilhengere ikke bare utfylte Loven, men de bidro også til hans korsfestelse.

Det siste trinnet, det vil si Sannheten, er manifestert i Islam. Doktrinen om enhet er essensen i Islam. Dette er når dråpen mister sine grenser, sin begrensede identitet, og underkaster seg havet. Ordet Islam betyr Underkastelse (Taslim) for den absolutte sannheten, Gud. Bare gjennom den totale overgivelse til den sanne vitenen kan en oppnå Sannheten og bli vitne til Gud i sitt hjertes helligdom. Den hellige profeten av Islam symboliserer det aller siste trinnet i religionen. Han bringer Budskapet at man skal kunne vitne om Gud og at Gud skal bli erkjent. Essensen i profetens undervisninger er bygd på Enhetens Lov.

Sannhetssøkeren søker etter enhet med det hellige. Gjennom kjærlighetens ekstase, brytes etter hvert grensene mellom Gud og det skapte. Dette resulterer i hellig Enhet. Sufismens mål er å forene seg med den Elskede.

Den virkelige meningen av følgende vers er nå innlysende, og kan lett illustrere enheten i alle "religioner".

"Si: vi tror på Gud og på det som er åpenbart til oss. Og på det som var åpenbart til Abraham, Ismael, Isaac, Jacob og stammene. Og i det som Gud ga til Moses, Jesus og profetene. Vi skiller ikke mellom dem, og vi underkaster oss Gud." Den hellige Koranen. 3:84.

"Hvis noen ønsker seg en annen religion enn Islam (underkastelse for Gud) blir den aldri akseptert av Gud, og han vil bli blant dem som har tapt livet." Den hellige Koranen, 3:85.

Islam har dessverre i likhet med jødedommen og Kristendommen blitt påvirket av feiltolkinger og forvandlinger. Praktiseringen av Islam i dag er langt fra Sannheten.

Sufismen står imot disse feiltolkingene og misforståelsene om religioner. Sufismen underviser at de institusjonelle religionene og blind tro ikke har noe med religionens virkelighet å gjøre. Religionens virkelighet oppnås gjennom oppdagelse, vitnesbyrd og åpenbaring. Dette er veien profetene fulgte for å oppnå sannheten i sitt indre.

Sufismen betrakter Lov (Shari'at) som en båt som symboliserer redskapet i indre reisen. Så lenge er båten på stranda er den ubrukelig. Havet symboliserer Veien i indre reisen. Sannhetssøkeren begynner sin indre reise for å oppnå Sannhetens Perle, som strålende belyser søkerens hjerte og skaper vitnesbyrd og sikkerhet i ham/henne. Profeten Mohammad (fvmh) har sagt:

”Ashado-An-la-elaha-ella-Allah”:
”Jeg vitner at Gud er en og at det finnes ingen enn Gud.

”I Den hellige Koranen leser vi:
"Hjertet forfalsker ikke sine vitnesbyrd." (53:11).