Sannheten om Jihad

Den virkelige betydningen av Jihad og den dype og spirituelle betydningen av det er fri for negative konnotasjoner og ulikt de overfladiske og feile for tolkninger som finnes i forskjellige samfunn. Jihad er et religiøst ansvar som har et mål, nemlig utvikling av indre evner og spirituell fremgang, det vil si at Jihad ikke har noe med krig og vold å gjøre.

Jihad kommer fra ordet Jahd som betyr "å streve", og her betyr det å streve og bruke alle sine krefter og sin viljestyrke for å kunne få kontroll over sine verdslige egenskaper og sitt begjær, samt å rense sjelen. Alt dette er nødvendig for å oppdage og oppnå selverkjennelse. Med andre ord Jihad betyr å streve seriøst i sin selverkjennelsesreise for å oppnå gudserkjennelse.

Målet med Jihad er å få kontroll over Nafs (ego) og å rense og utvikle den. Nafs i sitt laveste og mest primitive nivå er menneskets ukontrollerte egenskaper, instinkter og ego. Nafs fører mennesket bestandig mot det laveste nivået og hindrer sjelelig fremgang. Den indre selverkjennelsesreisen krever en konstant kamp mot nafs for å rense den. Gud har sagt i Koranen:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
"Men de som er redd for Guds posisjon og hindrer nafs fra begjær." (79:40)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
Og de som strever(Jahadou) i Oss, vil Vi føre dem til og hjelpe dem i Vår vei; og Gud er med de som gjør det riktige. (29:69)

Nafs fører mennesket til grådighet, sjalusi, egoisme og andre negative egenskaper som har anger og klandring som følge. Mennesket må hele tiden ha kontroll over sin Nafs og prøve å rense den. Det ligner på en rytter som verken slipper bisselet eller overlater styringen til hesten, men hele tiden har som intensjon å temme og styre hesten. Dette er fordi rytteren vet godt at en liten neglisjering fører dem ut av banen og da blir det umulig å komme fram til målet.

Profeten Mohammad (fvmh) har kalt denne kampen mot Nafs og renselsen av den, "Den store Jihad". I følge ham i "Hellige Hadis": "Deres verste fiende ligger mellom deres sider".

Den store Jihad og renselsen av Nafs er umulig uten hjelp og veiledning av en sjelelig lærer. En sjelelig lærer, det vil si en Aref, er en veileder og veiviser som gjør selverkjennelsesreisen lettere, og muliggjør søkerens sjelelige fremgang. I følge undervisningene av Maktab Tarighat Oveissy Shahmaghsoudi ® har menneskets kropp en medfødt og inderlig orden og egenskap som gjør det mulig å oppnå det høyeste nivået i eksistensen. Molana Salaheddin Ali Nader Angha, den sufimesteren i Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi, Islamsk Sufismeskole®, har skrevet følgende:

"Når søkeren opplever virkeligheten av Selvet, når han eller hun oppdager "Jeg"-et, vil sannheten bringe sikkerhet, fred og ro til hans/hennes liv. Sikkerhet er nøkkelordet i Arifs undervisninger; viten og kunnskap fører til sikkerhet". 1

Jihad er en av sekundære prinsippene i islam. Muslimer forventes å følge disse prinsippene for å kunne rense sin Nafs og oppnå kognisjon.

Salat – "Bønn" – gjennomføre fem daglige bønner

Sawm – "Faste" – faste i den hellige måneden Ramadan

Khums - "En femte del" – gi bort en femtedel av sine eiendeler og ressurser til gode formål

Zakat - Tazkieh - "Renselse" av selvet, handlinger, og eiendeler (ved å gi bort til trengende folk)

Haj – "Pilegrim" – gjennomføre pilegrim

Jihad - "Strev" - streve for å oppnå kognisjon

Amr-be-Ma’aroof - minne om og huske på viten

Nahy-az-munkar – hindre ignoranse


1. Angha, Salaheddin Ali Nader. Theory "I", Riverside, CA: M.T.O. Publications, 2002, Print.