Konsentrasjon av Energier og Oppdagelsen av "Jeg"-et

Fra:Teori "Jeg"1

"Veiledning oppnås ved å forene tanker, sanser, hjertet, og naturen. Og vandring på villspor er resultat av uorden og forvirring mellom disse fire nevnte."2

Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha


Konsentrasjon av energier og opprettholde harmoni er essensielle for å oppdage og oppleve de evige og himmelske dimensjoner av mennesket som er ellers utilgjengelige for våre begrensede tanker og følelser. Det viktigste momentet her er at oppdagelsen av sannheten krever harmoni og evne til å akseptere.

Være Mottakelig og i Harmoni

Oppdagelsen av den esprirituelle dimensjonen er avhangig av søkerens harmoni og mottakelighet. Hvis dette prinsippet ikke eksisterer hos søkeren, vil enhver sammenkomst være overfladisk. Det å være mottakelig betyr at ens mottakere er aktivert og i harmoni. For eksempel, etter at et barn blir født blir barnets mottakere mer aktivert jo mer moren kjærtegner og omfavner ham/henne. Denne prosessen forbedrer barnets mottakelighet på en fysisk og følelsesmessig nivå, og er avgjørende for utviklingen.

På samme måte som det er nødvendig for våre mottakere at de blir utviklet på et fysisk nivå, er det også viktig at vi utvikler mottakere som har med vår åndelige utvikling å gjøre, slik at vi oppnår vår kapasitet for å motta åndelige saker.

På alle nivåer av menneskets samspill, er harmoni nødvendig for å opprettholde kommunikasjon; det er harmonien mellom tilhøreren og foredragsholderen som fører til at kommunikasjon opprettholdes. Jo færre mentale distraksjoner tilhøreren har, og jo mer fokusert han/hun er, desto mer han/hun kan forstå av det foredragsholderen sier. Det samme er nødvendig for å oppdage den åndelige dybden og finesser i Guds ord som er mottatt gjennom åpenbaring.

Ifølge opplæringer av M.T.O. Shahmaghsoudi® School of Sufism, har menneskets system en innebygget mekasnime som er mottakelig for åpenbaring. Menneskets kropp er utstyrt med 13 elektromagnetiske sentre. Erkjennelsen og utvikling av disse sentre skaper den nødvendige harmonien og muliggjør oppdagelsen av den åndelige dimensjonen av menneske. Det aller viktigste av disse sentre befinner seg i hjertet. Arif (åndelig lærer) opplærer at selverkjennelse og indre inspirasjon kan oppnåes gjennom selvdisiplin, renselse, konsentrasjon, og meditasjon, likeså via tilbedelse.

Tamarkoz® - Sufi Konsentrasjon og Meditasjon

Sufi Meditasjon som kalles Tamarkoz® og betyr konsentrasjon av evner, er betydelig forskjellig fra det som kalles Meditasjon i Vesten. Tamarkoz® skaper en tilstand av likevekt, balanse og harmoni i alle dimensjoner av ens være. Gjennom Tamarkoz®, utvikles studentens mottakers evne fullstendig, og en mottakers eller oppdagelses tilstand oppnåes. Denne mektige og presise metoden av inderlig erkjennelse og selvoppdagelse oppstiller, balanserer og aktiverer kroppens energifelter, og muliggjør forningen av sinnet og hjertet. Søkeren blir mottakelig og i harmoni for å forene seg med sjelen. En sann meditasjon kan forbinde oss til den fundamentale foreningen av hele eksistensen.

"Samle opp hele energien din, og konsentrer den på livets kilde i ditt hjerte for at dine oppdagelser blir evige, og du får leve i balanse og ro og kjenner evigheten."2


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 137.
2. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 138.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986), 5.